پنجشنبه 02 مرداد 1393
شما در قسمت: خانه معرفی پروژه ها پروژه ها ی در دست اجرا هستید.

images/stories/icon_image/project_details/sajafi/thumb.png

page header

طرح و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهر قدس از نوع (EPC)


هدف از اجرای این پروژه عمليات طراحي و ساخت و بهره برداري دوساله تصفيه خانه فاضلاب بهداشتي شهرقدس تهران به ظرفيت 150000 نفر و قابل توسعه براي حدود 600000 می باشد.

تصفيه خانه داراي ساختمان هاي جنبي مختلف از قبيل نگهباني، اداري، بهره برداري و آزمايشگاه، تعميرگاه و ... ميباشد. از جمله نوآوری های این پروژه اجرای فرآيند سيستم بيو لاك می باشد که خلاصه طرح به شرح ذیل می باشد: سيستم ارائه شده بر پايه طراحي تصفيه خانه بيولوژيكي است كه مربوط به تصفيه خانه فاضلاب شهري شهر قدس مي باشد. فاضلاب جمع آوري شده همگي توسط يك ورودي به سمت تصفيه خانه هدايت مي گردند. تصفيه خانه به طور كلي شامل مراحل زير مي باشد:

  1. آشغالگير مكانيكي (تامين در محل)
  2. آشغالگير دستي (تامين در محل)
  3. ايستگاه پمپاژ
  4. آشغالگيرهاي ROTARY
  5. لاگون هاي بيولاك
  6. بخش كلر زني
  7. بخش آبگيري از لجن با سيستم بلت فيلتر پرس
  8. ساختمانهاي جانبي